Exempel på uppdrag

Här kan ni se exempel på vanliga rubriker och teman vi arbetar med i våra uppdrag.

 • Föränderingsledarskap.
 • Distans Ledarskap.
 • Skapa och leda självgående medarbetare.
 • Utveckla nästa generations ledare "Next Generation program".
 • Hur man bygger  tillit och psykologisk trygghet i sin grupp
 • Grupputveckling.
 • Ledningsgrupps utveckling.
 • Motivation och Engagemang, hur skapar man det?.
 • Kultur implementation.
 • Hållbart ledarskap.
 • EQ och emotionell intelligens i ledarskapet.
 • Corestrength kartläggning.

Pedagogik och tillvägagångssätt.


I våra uppdrag använder vi olika vetenskapliga teoretiska modeller blandat med reflektion och Action learning principer, vilket innebär att vi " lär av och med varandra med verkligheten som utgångspunkt”  som vi sedan omvandlar till konkreta actions i individuella eller gemensamma handlingsplaner.
Vi genomför uppdragen både fysiskt och digitalt, vi väljer det som är mest effektivt.
​​​​​​​

Storlek och Uppdragslängd.


Uppdragens storlek varierar mellan 1 person till större grupper på 800 personer och tiden varierar mellan 1 timme till 20 dagar. Målsättningen med uppdraget är det som avgör upplägget.

Kom i kontakt