Inspirations föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar där vi ger handfast inspiration för att klara av vardagens ledaskap och grupp utmaningar.


Nya tider ställer nya krav på ledarskapet. En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen. Det innebär inte bara att ta hänsyn till medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetenser utan även att reflektera och analysera de yttre kraven som råder för företaget och på arbetsplatsen. I ditt chefs- och ledarskapuppdrag ingår dessutom att hantera relationer, förhålla dig till företagets förutsättningar och ramar samt att leverera ett förväntat resultat och på så vis leda verksamheten i en konstruktiv riktning.

Våra inspirationsföreläsningar guidar dig i hur du kan utveckla ditt ledarskap och forma det efter vår moderna tids förutsättningar. Föreläsningarna kan handla om i stort sett vad som helst som är kopplat till att utveckla en grupp, så som: engagemang, motivation, ledarskapsfrågan, teamutveckling och så vidare. 

Oftast pågår föreläsningarna i 1-3 timmar. De fungerar som en inspiration för deltagarna. Vanligtvis har föreläsningen ett tema som vi utgår från. Exempelvis: "Tillbaka till kontoret" - vi vill bli mer engagerade under hösten. Framtid - nutid - dåtid - hur kommer vi tillbaka till där vi var innan sommaren?

Varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare information om våra inspirationsföreläsningar. 

Kom i kontakt